Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) - NOWOŚĆ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) - NOWOŚĆ

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) - DLA KAŻDEGO, KTO MA 18 LAT

NOWE KWALIFKACJE W KRÓTKIM CZASIE

• Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
• Ukończenie KKZ pozwala na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.
• Możliwość wybrania tylko jednej kwalifikacji bez konieczności realizowania całego zawodu.
• Możliwość pogodzenia nauki z pracą zawodową.

Szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień jest możliwe dzięki podzałowi każdego zawodu na kwalifikacje zawodowe.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, co umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zakres danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

Nasze propozycje kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

 

 • Fryzjer - 514101

K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)

K2. Projektowanie fryzur (A.23.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji A.19. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.23. oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 • Technik analityk - 311103

K1. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (A.59)

K2. Wykonywanie badań analitycznych (A.60)

 • Technik handlowiec - 522305

K1. Prowadzenie sprzedaży (A.18.)

K2. Prowadzenie działalności handlowej (A.22.)

K3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. (A.21.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. i A.22. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21.

 • Technik informatyk 351203

K1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

K3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

K4. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.)

K5. Montaż i eksploatacja sieci rozległych. (E.16.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12., E.13. i E.14. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. i E.16.

 • Technik logistyk 333107

K1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30.)

K2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31.)

K3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.)

 • Technik masażysta 325402

K1. Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1.)

 • Technik optyk 325302

K1. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (M.14.)

K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (M.30.)

 • Technik organizacji reklamy 333906

K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (A.26.)

K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27.)

 • Technik rachunkowości 431103

K1. Prowadzenie rachunkowości oraz A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.36.)

K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

K3. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.(A.35.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji A.36. oraz A.65. może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35.

 • Technik usług fryzjerskich 514105

K1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)

K2. Projektowanie fryzur (A.23.)

 • Technik usług kosmetycznych 514207

K1. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Rozpoczęcie nauki na poszczególnych kursach kwalifikacyjnych  możliwe jest  w każdym terminie / niezależnie od kalendarza roku szkolnego/.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe można realizować w dowolnej kolejności.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.