Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » RATOWNIK MEDYCZNY - podwyższanie kwalifikacji

RATOWNIK MEDYCZNY - podwyższanie kwalifikacji

 

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty edukacyjnej przygotowanej specjalnie dla osób, które pracują w zawodzie RATOWNIK MEDYCZNY.

Nasze propozycje kierujemy do Państwa w związku z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji, jaki nakłada na Państwa ustawa z dnia 8 września, 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).       
Zgodnie z obowiązującym prawem, w ciągu 5 lat, są Państwo zobowiązani do zdobycia 200 punktów, w tym do odbycia, co najmniej jednego kurs doskonalącego za 120 punktów. Pozostałe 80 punktów można zdobyć w formie kursów specjalistycznych, warsztatów i seminariów.

Centrum Kształcenia Dorosłych„Edukacja”w Radomiu proponuje ofertę kursu doskonalącego oraz seminariów i warsztatów:

I. KURS DOSKONALĄCY (120 punktów)

II. JEDNODNIOWE SEMINARIA (8 punktów)      

1. Specyfika postępowania z pacjentem agresywnym, pobudzonym, pod wpływem środków psychoaktywnych oraz z pacjentem o utrudnionym kontakcie.

2. Farmakoterapia- leki stosowane przez ratownika medycznego w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci.

3. Postępowanie ratownicze w przypadkach internistycznych.

4. Postępowanie przedszpitalne ratownika medycznego z kobietą w ciąży i resuscytacja noworodka.

5. Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dzieci.

6. Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dorosłych.

7. Wybrane stany zagrożenia życia u dzieci i postępowanie ratownika medycznego.

8. Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych u dorosłych i dzieci.                                                                                

III. DWUDNIOWE WARSZTATY(20 punktów)   
1. Postępowanie ratownika medycznego w zaburzeniach rytmu i interpretacji zapisu EKG.

2. Farmakoterapia- leki stosowane przez ratownika medycznego w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci

3. Postępowanie przedszpitalne ratownika medycznego z kobietą w ciąży i resuscytacja noworodka.

4. Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dzieci.   

5. Postępowanie ratownika medycznego w urazach u dorosłych.

6. Wybrane stany zagrożenia życia u dzieci i postępowanie ratownika medycznego.

Uruchomienie określonej formy doskonalenia uzależnione jest od liczby chętnych.

Prosimy o przesłanie na adres e-mailowy: info@edukacja.radom.pl  zgłoszenia udziału w jednej z wybranych form.
W treści e-maila prosimy wpisać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • wybraną formę szkolenia (kurs doskonalący, jednodniowe seminaria, dwudniowe warsztaty),
  • wybrany temat (w przypadku seminarium lub warsztatu).

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (48) 363 01 02, (48) 330 83 96 lub osobiście w siedzibie firmy, ul. Limanowskiego 26/30.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i propozycje nowych tematów. Jeśli wśród proponowanych przez nas zagadnień nie znalazły się te, interesujące dla Państwa, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Pozyskana w ten sposób wiedza pozwoli nam opracować pełną ofertę szkoleniową.

Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.