Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - szkolenie specjalizacyjne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - szkolenie specjalizacyjne

Już w październiku 2018 roku rusza kolejna edycja SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu posiada AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

CEL:

 • zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej;
 • zaktualizowanie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w czasie pracy zawodowej mających istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej;
 • nabycie nowych doświadczeń oraz rozwijanie umiejętności kierowniczych;
 • umożliwienie poznania specyfiki pracy w placówkach pomocy społecznej oraz jej uwarunkowań, ról, w jakie wcielają się pracownicy (np. doradcy, rozjemcy, animatora środowiska, koordynatora) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych - dla osób, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w instytucjach pomocy społecznej.

ADRESACI:

 • pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami;
 • pracownicy innych instytucji, w szczególności jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej;
 • pracownicy organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej;
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

CO DAJE SZKOLENIE

 • uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • uzyskanie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w związku ze zmianą przepisów, takich uprawnień nie można już nabyć w drodze kształcenia na studiach podyplomowych).

PROGRAM:

 • Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym specjalizacji określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

FORMA ZAJĘĆ:

 • Szkolenie w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele) z wyjątkiem zajęć hospitacyjnych w instytucjach pomocy społecznej, które odbywać się będą w dniach roboczych, uzgodnionych z uczestnikami szkolenia.

CZAS TRWANIA:

 • Cały cykl szkolenia to 265 godzin.

KOSZT:

Opłata za szkolenie to 2 500 zł. (płatność w ratach)

Kwota obejmuje zajęcie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, kawę i herbatę w przerwach między wykładami, opłatę egzaminacyjną.

*Możliwe jest skorzystanie z atrakcyjnej cenowo bazy noclegowej, zlokalizowanej w pobliżu siedziby CKD Edukacja (koszt własny uczestnika szkolenia).

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.