Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Radosław Łuczak - PRAWO PRACY i ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA

Radosław Łuczak - PRAWO PRACY i ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA

Odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej (karna, cywilna, wykroczeniowa). Prawo pracy w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem; czasu pracy nauczyciela; urlopów nauczycieli.

Szkolenie prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z doświadczeniem w inspekcji szkół. Zapraszamy dyrektorów i przedstawicieli kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych.
Zmiany do jakich muszą zastosować się dyrektorzy dotyczą nie tylko prawa oświatowego, ale także prawa pracy. Warto rozwiać wątpliwością i zadać te najważniejsze pytania osobie najbardziej kompetentnej, znającej przepisy nie tylko w teorii, ale także mającej odniesienie do rzeczywistości i przede wszystkim ogromną parktykę w kontaktach z szkołami, wynikającą z przeprowadzanach tam inspekcji.

KIEDY: 16 marca 2016 roku

GDZIE: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

CZAS: 10.00 – 14.00

KOSZT: 280 zł (cena obejmuje koszty organizacji spotkania, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz gorący lunch)

PROWADZĄCY: RADOSŁAW ŁUCZAK - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, z praktyką w inspekcji szkół.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Odpowiedzialność karna 

·       ustawa o związkach zawodowych

·       ustawa o systemie oświaty,

·       wypadki przy pracy, uczniów,

·       potwierdzenie nieprawdy,

·       mobbing i dyskryminacja,

·       uporczywe i złośliwe łamanie praw pracowniczych,

2.    Odpowiedzialność cywilna/ odszkodowawcza

·       renty,

·       odpowiedzialność za nie zdany przez ucznia egzamin,

·       przekroczenie kompetencji,

3.    Odpowiedzialność wykroczeniowaza naruszenie praw pracowniczych.

·       wykroczenia z kodeksu pracy,

·       wykroczenia z ustawy o społecznej inspekcji pracy,

·       wykroczenia z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym,

·       wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia.

4.    Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem.

·       mianowanie, formy  kodeksowe 

·       akta osobowe nauczycieli

·       elementy bezwzględnie wymagane w umowach o pracę, zapisy fakultatywne.

5.    Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami.

·       ruch kadrowy w oświacie

·       arkusze organizacyjne

·       propozycja zmniejszenia pensum

·       wypowiedzenie 

·       konsultacje ze związkami zawodowymi

·       ochrona trwałości stosunku pracy

·       stan nieczynny 

·       odprawy pieniężne.

·       świadectwa pracy 

6.    Czas pracy nauczyciela.

·       pensum 

·       godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw

·       wymiar zatrudnienia a uprawnienia nauczyciela.

·       czas pracy na wycieczkach, zielonych szkołach.

7.    Urlopy wypoczynkowe nauczycieli.

·       placówki feryjne i nieferyjne.

·       udzielanie urlopów 

·       proporcjonalność urlopów

POTWIERDZENIE obecności: do wtorku,15 marca.
Prosimy ZADZWONIĆ: 48 363 01 02, 48 330 83 96, NAPISAĆ: info@edukacja.radom.pl lub zarejestrować się on-line.

Serdecznie zapraszamy!

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.