Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Szkoła policealna » Technik farmaceutyczny - OSTATNIE NABORY!
Galeria
Zdjęć: 23
Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Technik farmaceutyczny - OSTATNIE NABORY!

 

Absolwent kierunku Technik farmaceutyczny uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

 • przyrządzania wszystkich form leków recepturowych niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
 • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Absolwent kierunku Technik farmaceutyczny może podejmować pracę w:

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych,
 • sklepach zielarsko-medycznych, sklepach zielarsko-drogeryjnych, sklepach ze sprzętem medycznym,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoriach chemicznych przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego,
 • punktach aptecznych,
 • laboratoria naukowo-badawczych i toksykologicznych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • inspekcji farmaceutycznej.

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

TECHNIK FARMACEUTYCZNY- SZANSA* na zdobycie zawodu z przyszłością.

* Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.